Twórcze Przedszkole
Dni otwarte PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesława Grabarczyk   
środa, 24 sierpnia 2016 12:45

DNI OTWARTE


ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA NA DNI ADAPTACYJNE


30-31 SIERPNIA 2016 R.


OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 12:00


PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ


DOBRY HUMOR, UŚMIECH ORAZ KAPCIE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 12:54
 
PDF Drukuj Email

Znalezione obrazy dla zapytania gify motylkiZnalezione obrazy dla zapytania gify motylkiZnalezione obrazy dla zapytania gify motylki

Znalezione obrazy dla zapytania gify zabawy w ogrodzie przedszkola

Letnie zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 
ZABAWY I OBSERWACJE PRZYRODNICZE W OGRODZIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesława Grabarczyk   
wtorek, 19 lipca 2016 07:37

ZABAWY I OBSERWACJE PRZYRODNICZE W OGRODZIE

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 19 lipca 2016 07:41
 
PDF Drukuj Email

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 8 W ELBLĄGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W PRZEDSZKOLU NR 8 W ELBLĄGU

TEL.: 55 625-80-40

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy

Główny księgowy w Przedszkolu nr 8, ul. Bema 9, 82-300 Elbląg

 1. Komórka organizacyjna

Główny księgowy

Informacja: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2016r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu, czas pracy – 4 godzin dziennie, tj. 20 godzin tygodniowo w 5 dniowym tygodniu pracy, termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2016 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Wykształcenie
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
Wymagania niezbędne
 • niekaralność za przestępstwa: popełnione umyślnie, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Zamówień Publicznych,
 • wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów księgowych firmy Wolters Kluwer w ramach linii oprogramowania Progman: Finanse, Kadry, Płace, Wyposażenie, płatnika ZUS, bankowości elektronicznej, Pakiet MS Office)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomość rozliczania funduszy unijnych,
 • dobry stan zdrowia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, samodzielność i umiejętność organizowania pracy.
Doświadczenie zawodowe
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)            opracowuje i analizuje plany i budżet finansowy,

2)      prowadzi karty dochodów i wydatków,

3)      prowadzi  księgi  inwentarzowe i kartoteki  materiałowe,

4)            prowadzi obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5)            sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym,

6)            dekretuje  dokumenty, kontroluje  pod względem prawidłowości ich sporządzenia,

7)            terminowo  dokonuje  rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)            prowadzi pełną dokumentację związaną z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników oraz imiennych kart wynagrodzeń,

9)            prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży,

10)        przestrzega terminów wypłat,

11)        prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,

12)        prowadzi księgowość analityczną dochodów, wydatków i kosztów oraz analityczną księgowość rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,

13)        comiesięcznie uzgadnia księgowość analityczną z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

14)        sporządza sprawozdania: budżetowe, finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz pozostałe do organów zewnętrznych tj.: US, ZUS, GUS i organów wewnętrznych

15)        uzgadnia salda z dłużnikami i wierzycielami,

16)        sporządza przelewy dotyczące potrąceń z wynagrodzeń,

17)        sprawdza raporty kasowe,

18)        rozlicza z pobranej i wypłacanej gotówki,

19)        prawidłowo i terminowo rozlicza inwentaryzację składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

20)        opracowuje  projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości,

21)        wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

10.  Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

11.  Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwagi dodatkowe:

 • § Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 tekst jednolity) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • § Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowe), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 tekst jednolity).
 • § Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie przedszkola lub przesłać pocztą na adres:

Przedszkole Nr 8

ul. Bema 9

82-300  Elbląg,

w terminie od 11 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Przedszkolu Nr 8 w Elblągu ” w terminie do 25.07.2016 r.

 

 • § Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • § Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 8 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • § Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola Nr 8 www.przedszkole8.elblag.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl
 • § Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 625-80-40
 
PDF Drukuj Email

Holidays are coming!!!

We'll play by the lake,

we'll climb a tree,

we'll swim in the sea,

we'll hike in the mountains....


HAPPY HOLIDAYS !!!!

 

Thank you for everything  :)


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 88
Free joomla themes, personal web hosting.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś182
mod_vvisit_counterWczoraj414
mod_vvisit_counterTen Tydzień1187
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1938
mod_vvisit_counterTen Miesiąc7923
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc18151
mod_vvisit_counterWszystkich526461

We have: 6 guests, 1 bots online
Twoje IP: 23.20.221.218
 , 
Today: Sie 25, 2016